Your Logo
 

Efektivní informační systémy ve zdravotnictví

Naše vize

Vytváříme individuální řešení využívající moderní informační technologie. Dlouholetá zkušenost s řízením projektů IS / IT, dobrá znalost trhu, tým zkušených spolupracovníků a ověřená schopnost zajišťovat dodávky při dodržení termínů a rozpočtů nám umožňuje realizovat zakázky k úplné spokojenosti našich zákazníků. Našim cílem je aby každé naše řešení přinášelo zákazníkovi snížení nákladů nebo zvýšení výnosů a konkurenční výhodu v jeho oboru.

 

UPOZORNĚNÍ - SPAM, 13. 5. 2014

V současné době je rozesílán SPAM z emailové adresy: debt@medisystems.cz, tento email nebyl odeslán z našeho serveru ani z naší sítě! Bohužel vzhledem k tomu, že do odesílaného e-mailu je možné vložit jakoukoliv adresu, nejsme schopni tyto e-maily vystopovat.

Doporučujeme nereagovat na tento email a neotevírat přílohu, která je jistě zavirovaná!